موسسه فرهنگی

آذر 17, 1399
آموزش اصول فعالیت در شبکه های اجتماعی

دوره آموزشی اصول فعالیت در شبکه های اجتماعی

آذر 16, 1399

کتاب اثرات استفاده بیش از حد از اینترنت

آذر 15, 1399

کتاب شبکه های مجازی و اثرات آن در خانواده

آذر 14, 1399

دوره آموزشی بررسی و مقایسه شبکه های اجتماعی ایرانی

آذر 13, 1399

تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط خانوادگی

آذر 12, 1399

دوره آموزشی روش عملی تبلیغات در فضای مجازی

آذر 12, 1399

کتاب بازاریابی در فضای مجازی

آذر 10, 1399

کتاب تهدید ها و فرصت ها در شبکه های اجتماعی

آذر 8, 1399

کتاب سواد رسانه‌ای

آذر 5, 1399

دوره آموزشی روش تبلیغات در شبکه های اجتماعی

آذر 4, 1399

کتاب اصول و قواعد شبکه های اجتماعی

آذر 3, 1399

دوره آموزشی شروع کسب و کار در شبکه های اجتماعی