موسسه فرهنگی همیشه سبز پاینده مهر

دی 8, 1399
فضای مجازی وشبکه های اجتماعی وسبک زندگی کاربران درآن ها

فضای مجازی وشبکه های اجتماعی وسبک زندگی کاربران درآن ها

فضای مجازی وشبکه های اجتماعی وسبک زندگی کاربران درآن ها به دلیل گستردگی و محبوبیت فضای مجازی اهمیت یافته است.ازاین رو لازم است تادر این زمینه […]
دی 7, 1399
شبکه های اجتماعی مجازی وعلت-های-استفاده-افراطی-ازآنها

علت استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی مجازی چیست؟

شبکه های اجتماعی مجازی با همه خوبی ها و مزایایی که دارند برخی مواقع  موجب تهدیداتی در شبکه های اجتماعی می شوند  ازمهم ترین این تهدیدات […]
آذر 17, 1399
آموزش اصول فعالیت در شبکه های اجتماعی

دوره آموزشی اصول فعالیت در شبکه های اجتماعی

آذر 16, 1399

کتاب اثرات استفاده بیش از حد از اینترنت

آذر 15, 1399

کتاب شبکه های مجازی و اثرات آن در خانواده

آذر 14, 1399

دوره آموزشی بررسی و مقایسه شبکه های اجتماعی ایرانی

آذر 13, 1399

تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط خانوادگی

آذر 12, 1399

دوره آموزشی روش عملی تبلیغات در فضای مجازی

آذر 12, 1399

کتاب بازاریابی در فضای مجازی

آذر 10, 1399

کتاب تهدید ها و فرصت ها در شبکه های اجتماعی

آذر 8, 1399

کتاب سواد رسانه‌ای

آذر 5, 1399

دوره آموزشی روش تبلیغات در شبکه های اجتماعی